HA AUSZTRIÁBA IS JÁRSZ KAMIONNAL, AKKOR KÖTELEZŐEN EMELNI KELL A FIZETÉSEDET! MAGYAR SOFŐRÖKNEK IS!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy 2018. január 1-vel változott (emelkedett) a gépjárművezetők bérezése Ausztriában. A módosítás hatással van mind az árufuvarozásban, mind a személyszállításban érintett gépjárművezetők bérezésére.

Ausztria 2017. óta alkalmazza a kiküldetési irányelv szabályait, ennek következményeként azon gépjárművezetőket, akik az ország területén végeznek loco vagy kabotázs fuvarműveletet, be kell jelenteni az osztrák szociális minisztérium online felületén kitölthető ZKO3-T nyomtatvánnyal. A bejelentési kötelezettség a tranzit fuvarok esetében nem áll fenn. Az említett nyomtatvány kitöltésekor szükséges többek között megadni a gépjárművezető bérezésére vonatkozó adatokat.

Az osztrák szociális minisztérium tájékoztatása szerint 2018. január 1-vel módosult az árufuvarozási ágazatban dolgozó munkavállalókra vonatkozó, valamint a magánbusz-társaságok alkalmazottainak kollektív szerződése. (A hivatkozások az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara (WKO) honlapján, német nyelven elérhető, 2018-ban hatályos ágazati kollektív szerződésekre mutatnak.)

Felhíjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy a kollektív szerződések módosítása révén emelkedett az ágazatban dolgozó munkavállalók tekintetében alkalmazandó minimális órabér összege.

A 2018. január 1-től alkalmazandó bérekről az alábbi táblázatokban tájékozódhatnak.

Az áruszállítási ágazatra vonatkozó minimálbérek: ITT

A magán autóbuszüzemek alkalmazottaira vonatkozó minimálbérek: ITT

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a korábban megtett bejelentések utólagos módosítására van lehetőség, így nem szükséges minden esetben új bejelentést készíteni. A módosítást ezen a honlapon keresztül lehet megtenni, akár magyar nyelven is, amihez szükséges a korábbi bejelentés szám, valamint cégnév, e-mail cím.

Forrás:
MKFE Kommunikáció

 

VÁLTOZIK A KAMIONOK KÖZLEKEDÉSI RENDJE SZLOVÉNIÁBAN! EZEKRE FIGYELJETEK, MERT HATALMAS A BÜNTETÉS!

2018. április 1-jétől Szlovénia autópályáin és gyorsforgalmi útjain egy folyamatos haladást biztosító elektronikus útdíjszedési rendszert vezetnek be, amelyhez minden 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járműnek kötelezően csatlakoznia kell, azaz a járművet fel kell szerelni a DarsGo berendezéssel. 

Ez egyrészt könnyítés, mivel a nehézgépjárművek vezetőinek többé nem kell majd megállniuk a fizetőkapuknál, ugyanakkor terhet is ró rájuk, hiszen meg kell vásárolniuk a DarsGo berendezést, illetve el kell végezniük az előzetes regisztrációt. Ezt a következő honlapon tehetik meg: darsgo.si 
Az autók regisztrációja során a rendszámot, a tengelyszámot, az EURO besorolást kell megadni, illetve ki lehet választani, hogy postán kérik a DarsGo boxot, vagy személyesen veszik át Szlovéniában a kijelölt helyeken. Ugyanitt kell feltölteni a jármű forgalmi engedélyét és a környezetvédelmi besorolást igazoló dokumentumot is.

A nehézgépjármű áthaladásakor a fizetőkapuba épített, mikrohullámú technológián alapuló leolvasó észleli a járműben lévő DarsGo berendezést, ez rögzíti az adott díjfizető szakaszra vonatkozó úthasználatot, ami a díj elszámolásának alapjául szolgál.

A DarsGo berendezés rögzíti a jármű rendszámát és környezetvédelmi besorolási osztályát – ez fix, de minden egyes út előtt a járművezetőnek kell megadnia a tengelyszámot, amivel meghatározza az útdíjkategóriát.

Az MKFE szlovéniai partnerétől, az AsistencA 4U vezetőjétől, Kepe Zsuzsitól megtudtuk, hogy a regisztráció elindult, érdemes ezt már decemberben megtenni, hogy a várható januári torlódást elkerüljék a fuvarozók. A DarsGo berendezéseket a regisztrációs nyomtatvánnyal lehet megvásárolni hét központi DarsGo ügyfélszolgálati ponton, illetve 2018 elejétől az autópályák mentén lévő üzemanyagtöltő-állomásokon működő, meghatalmazott DarsGo servis ügyfélszolgálati pontokon. Az adminisztrációs díj egységesen 10 euró.

A DarsGo berendezés használata 2018. április 1-jétől kötelező. Ettől az időponttól kezdődően készpénzfizetésre a fizetőkapuknál már nem lesz lehetőség, ezért a berendezés beszerzését és telepítését mindenképpen ez előtt el kell végezni!

Tagjaink a regisztrációhoz igénybe vehetik az AsistencA 4U segítségét, illetve a későbbiekben szerződhetnek velük az adatmentésre is, mivel a DarsGo rendszer csak 90 napig őrzi az adatokat, így ezeket rendszeres időközönként archiválni kell a visszakereshetőség végett. A regisztrációhoz szükséges: forgalmi engedély, EURO-besorolásról szóló igazolás, cégadatok, cégkivonat, utólagos fizetés esetén kártyaadatok.
Forrás:

www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/aktualis-hrek/148-kulfoldi-hrek/8685-szlovenia_uj_utdijrendszer_2018_04.html

 

DÖBBENETES RENDŐRI TÚLKAPÁSOK AUSZTRIÁBAN A MAGYRA KAMIONSOFŐRREL SZEMBEN? EZEKRE NAGYON FIGYELJETEK!

A magyar- osztrák határtól néhány kilométerre, Rudersdorfban történt az alábbi eset, amelyre egy tagvállalkozásunk hívta fel az egyesület figyelmét. Az ügyben az MKFE is lépéseket tesz, ennek eredményéről tájékoztatjuk tagjainkat.

Nem mindennapi kalandban volt része – sajnos már nem először – decem

ber 15–16-án egy Dél-magyarországi cég gépkocsivezetőjének az ausztriai Rudersdorfban. A nyerges szerelvényt megállította, igazoltatta a rendőrség, majd az intézkedés végén műszaki ellenőrzésre küldte egy közelben lévő szervizbe, ahol

gyakorlatilag műszaki vizsgának megfelelő ellenőrzésnek vetették alá a járművet.
Mivel a fékek, féktárcsák, csapágyak rendben voltak, nem találtak más gondot sem, a keresés „nagyítóval” folytatódott, amelynek során a pótkocsi B tengelyén, a bal oldali gumi futófelületében találtak egy 2 centiméteres kavicsot, ezért azt lecseréltetek – 900 euróért ajánlottak is új gumit, felszerelve. A további kutatás folyamán a szerviz „erős olajfolyást” állapított meg a járműnél.

Az „erős olajfolyás” illetve a „rossz” gumi miatt a rendőrség a sofőrnek azt mondta, hogy 2000 euró megfizetésére kötelezi és leveszi a rendszámot, illetve kényszerjavítást ír elő az adott szervizben. Ugyanebben az időben az eseményről beszámoló pilóta járművén kívül 4 magyar teherautó volt ott, hasonló okból, s bár az ő történetükről nem tudunk részleteket, rendszám már egyiken sem volt.

A gépkocsivezető jelezte az anyacégénél, hogy az említett olajfolyást ő nem látja, a gumit a póton kicserélte a szinte 0 kilométert futott pótkerékre, és segítséget kért a vállalatától az ügy rendezésére. Végül a szerviz hosszas egyezkedés után lemosta a motordeknit, de újabb járatás után sem volt olajfolyás. Ekkor már délután 5 óra volt, a rendőr elment, de távozása előtt folyamatosan a 2000 eurót emlegette. A pótkocsiról – amivel nem volt gond –, és a vontatóról is leszedték a rendszámot.

A cég és a sofőr sem kapott hivatalos papírokat az esetről az intézkedő rendőrtől – többszöri telefonos kérés ellenére sem –, ahogy a szerviztől sem az esetleges javításokról és azok költségéről. A kiszabott 2000 euróról pedig kiderült, hogy nem helyszíni bírság, amit nem kellene kifizetni, hanem kaució, amelyet ott kell leróni és csak később lehet vitatni.

A járműszerelvény – amelyen továbbra sem észleltek olajfolyást – még másnap is a szervizben volt, ahol ekkor arra tettek ígértet, hogy majd ők beszélnek a rendőrrel, és visszaszerzik a rendszámot. A cégnek közben sikerült elérnie a helyi rendőrséget, ahol azonban annak ellenére a 2000 euró megfizetését írták elő, hogy az erős olajfolyás nem állt fenn. A végül 2280 euróra rúgó összeget készpénzben kellett kifizetnie a szervizben – a rendőr addigra nem volt ott –, s csak ezután adták vissza az okmányokat. Hivatalos jegyzőkönyvet, papírokat azonban a szerviz továbbra sem adott ki az esetről.

A fenti üggyel kapcsolatban a fellebbezés megindítására a magyar vállalkozó a D.A.S. jogvédelmi szolgáltatását veszi igénybe.

Az ügyben az MKFE is lépéseket tesz, elsőként hivatalos állásfoglalást kérünk a rudersdorfi rendőrségtől.
Kérjük a fuvarozó és személyszállító tagjainkat, hogy amennyiben van hasonló tapasztalatuk – akár Rudersdorfban, akár máshol –, arról tájékoztassák az egyesületünket a bobal@mkfe.hu email címen.

Forrás:
MKFE kommunikáció
www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/aktualis-hrek/148-kulfoldi-hrek/7612-rend%C5%91ri-t%C3%BAlkap%C3%A1s-ausztri%C3%A1ban.html

Kedves kollégák, kérjük ha van hasonló eset, akkor segítsetek az MKFE-nek abban, hogy elkülditek nekik, hogy fel tudjanak lépni az ilyen esetekkel szemben. Talán így csökken ezen esetek száma!

 

SOFŐRÖK FIGYELEM! VÁLTOZIK A KAMIONOK ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA! NAGYON FRISS HÍR!

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy a 2018. január 18-án megjelent Magyar Közlönyben kihirdetettek szerint fontos változások lépnek hatályba a közúti járművek üzemeltetésében.

Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/719 irányelve a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról átültetése értelmében a KöHÉM rendelet kiegészül az alternatív üzemanyaggal hajtott és intermodális szállítást végző járművekkel.

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet több pontja módosul.

Alternatív üzemanyaggal hajtott járművek

A módosítás során a jogszabályba bekerül az alternatív üzemanyaggal hajtott járművek köre, melyek teljes egészében vagy részben alternatív üzemanyaggal működnek, illetve a működtetésére felhasznált alternatív üzemanyagok megnevezése, (pl.: hidrogén, földgáz, LPG stb.) melyek a közlekedési ágazat környezeti teljesítményének javítását segítik elő.

Intermodális szállítási műveletek

A nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel, Magyarország területén külföldi hatósági jelzéssel ellátott – kombinált árufuvarozást végző – közúti gépjárműre és annak üzemben tartójára terjed ki, amennyiben egy vagy több, legfeljebb 14,22 méter (45 láb) teljes hosszúságú konténer vagy cserefelépítmény szállítása céljából végeznek.

Az intermodális szállítási műveletek tekintetében a tervezett szolgáltatás szempontjából a legközelebb eső megfelelő közlekedési terminál bármelyik – a rakomány be- vagy kirakásának helye szerinti – szomszédos tagállamban is lehet. A rendelet meghatározza a megbízó fogalmát:  „az a természetes vagy jogi személy, aki a fuvarlevélen vagy egy azzal egyenértékű dokumentumon megbízóként kerül megnevezésre, illetve akinek a nevében vagy megbízásából a fuvartársasággal a fuvarszerződést megkötötték.”

Általános műszaki előírások

1. A járművek hosszát, szélességét érintő módosítások

  • A jármű szélessége a 2,55 m-t nem haladhatja meg. A fokozott hőszigetelésű jármű felépítményének vagy járművek által szállított, fokozott hőszigetelésű konténereknek vagy cserefelépítményeknek a maximális szélessége a 2,60 méter lehet.
  • Amennyiben a konténer vagy cserefelépítmény közúti szállítása intermodális szállítási művelet részeként történik, akkor a járműszerelvény megengedett legnagyobb hossza a félpótkocsi leghátsó pontjának függőleges síkja és a királycsap tengelye közötti legnagyobb megengedett távolság legfeljebb 15 cm-rel léphető túl azon járművek és jármű-kombinációk esetében, amelyek 14,22 méter (45 láb) hosszúságú konténereket vagy 14,22 méter (45 láb) hosszúságú cserefelépítményeket szállítanak – akár üresen, akár rakománnyal.
  • Azon járművek vagy jármű-kombinációk, melyek hátsó részére az energiahatékonyság javítása érdekében aerodinamikai eszközöket szerelnek fel, meghaladhatják a megengedett legnagyobb hosszúságot, de a megengedett legnagyobb hosszúságok túllépése nem eredményezheti a szóban forgó járművek vagy jármű-kombinációk rakodási hosszának növekedését.Amennyiben az aerodinamikai eszközök meghaladják a 0,5 méteres hosszúságot, a forgalomba hozatalukat megelőzően el kell végezni a típusjóváhagyást. Ha aerodinamikai eszközök veszélyeztethetik más úthasználók vagy a járművezető biztonságát, a járművezető behajtja, behúzza vagy eltávolítja az eszközöket. Az aerodinamikai eszközök behúzott vagy behajtott állapotban sem haladhatják meg az engedélyezett legnagyobb hosszúságot 20 cm-nél nagyobb mértékben

2. A járművek tömegére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

A kéttengelyes autóbusz megengedett legnagyobb össztömege 18 tonnáról 19,5 tonnára módosult. Erről szóló tájékoztatásunkat itt olvashatja: Módosul a kéttengelyes autóbuszok megengedett legnagyobb össztömege

A háromtengelyes gépjármű megengedett legnagyobb össztömege 25 tonna lehet, viszont az útkímélő tengelycsoporttal rendelkező, vagy a hajtott tengelyen ikerabroncsozású és legfeljebb 9,5 tonna tengelyterhelésű gépjármű esetében a legnagyobb össztömeg 26,0 tonna lehet.

Az intermodális szállítási műveletek keretében egy vagy több konténert vagy cserefelépítményt szállító, legfeljebb 14,22 méter (45 láb) legnagyobb teljes hosszúságig:

  • kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival a 42,0 tonna,
  • háromtengelyes gépjármű két- vagy háromtengelyes félpótkocsival, a 44,0 tonna össztömeget nem haladhatja meg.

Az alternatív üzemanyaggal hajtott gépjárműveknél a megengedett legnagyobb össztömeget a forgalomba helyezést megelőző vizsgálat során a közlekedési hatóság az alternatív üzemanyag-technológiához szükséges többletsúllyal, de legfeljebb egy tonnával megnövelheti leszámítva bizonyos eseteket (pl.: 19,5 t autóbusz, 20 t kizárólag belföldi forgalomban használt gépjármű esetén).
FORRÁS:

MKFE kommunikáció

 

RENDŐRNŐT GÁZOLT HALÁLRA A KAMIONSOFŐR AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN! VÁDAT EMELTEK A KAMIONSOFŐR ELLEN!

Vádat emeltek a tavaly az M5-ösön igazoltató rendőröket elsodró kamionsofőr ellen.

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt szerdán vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség azzal a kamionsofőrrel szemben, aki tavaly februárban az M5-ös autópálya leállósávjában igazoltatást végző rendőröket sodort el. A balesetben egy rendőrnő a helyszínen életét vesztette.

Az ügyészség szerdai közleményében felidézte: a vádlott 2017. február 13-án 9 óra előtt egy kamiont vezetett az M5 autópályán Budapestről Szeged felé. A jármű 83-85 kilométer/óra sebességgel haladt, amikor az autópálya 23. kilométerszelvényénél, Gyál térségében járva a férfi nem az útra, a vezetésre figyelt, hanem a rádiót próbálta új frekvenciára hangolni. Emiatt nem tartotta az út vonalvezetését, hanem a leállósávba hajtott, ahol éppen rendőri intézkedés folyt. Ott egy civil, de megkülönböztető fényjelzését működtető, de szolgálati gépkocsi állt, mögötte pedig az intézkedés alá vont autó. Az ellenőrzött jármű utasa az autóban ült, a biztonsági öve be volt kapcsolva. Az intézkedő rendőrök a járművek mellett álltak.

A vádlott a kamionnal hátulról nekiütközött a leállósávban álló személygépkocsinak, az pedig a rendőrök szolgálati gépkocsijának. A személygépkocsi megpördült, majd az árokban megállt. A kamion a szolgálati járművet még maga előtt tolta, ami aztán a vadvédő hálónak ütközve állt meg. A kamion a járművek mellett álló rendőröket elsodorta.

A balesetben az igazoltatott jármű vezetője, egy nő és az egyik rendőr súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el. A másik rendőr, egy rendőrnő a baleset során olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a kamiont vezető férfit, bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni – olvasható az ügyészségi közleményben.

Az eset után két nappal, tavaly február 15-én a Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte a román állampolgárságú kamionsofőr előzetes letartóztatását. A végzés ellen a vádlott és védője fellebbezett, s 2017. február 23-án a Budapest Környéki Törvényszék megszüntette a férfi előzetes letartóztatását, így azóta szabadlábon van.

Forrás: MTI

Kiemelt kép: MTI Fotó – Mihádák Zoltán

 

FIGYELEM! 2018. JANUÁR 1-TŐL ÚJ FELTÉTELEKKEL ÜLHET A VOLÁN MÖGÉ – SZINTE SENKI NEM TUD RÓLA, DE NAGYON FONTOS SZABÁLYOK VÁLTOZNAK! MAGYARORSZÁGON SZÁZEZREKNEK KELL BÚCSÚT MONDANIA A VEZETÉSNEK ÉS MÉG NEM IS TUDNAK RÓLA!!!! Így változnak a vezetés feltételei január 1-től! >>>

Ha ön szívbeteg, lehet, hogy nem vezethet januártól!!!


.
Az Európai Bizottság egy 2006-os irányelvet módosított 2016 nyarán, amit azzal indokolt, hogy próbálja megtalálni a lehető legjobb egyensúlyt a közúti biztonság és a mobilitás között, a legfrissebb orvostudományi ismereteket figyelembe véve.

Az Európai Unió tagállamaiban a változások 2018. január 1.-től lépnek életbe.
A Napi.hu értesülései szerint az új javaslat világosan megkülönbözteti azt a két állapotot a szív- és érrendszeri betegségeknél , amikor a kérelmező még vezethet, és amikor már az egészségi állapota már nem teszi lehetővé, hogy részt a forgalomban.

Kimondja a módosítás kimondja, hogy a vezetői engedélyt bizonyos szív- és érrendszeri problémák esetében, a jogszabályban megjelölt csoportba tartozó kérelmezők, illetve járművezetők számára: csak akkor lehet kiállítani vagy megújítani, ha :
– az adott egészségügyi problémát már eredményesen kezelték,
– rendelkezésre áll egy szakorvosi engedély,
– valamint szükség esetén, rendszeres orvosi felülvizsgálatra kerül sor.
A módosítás pontosan (23 pontban) határozza meg ezeket az eseteket, amelyeket itt talál.

Emellett még a módisítás 9 olyan esetet határoz meg, amely esetében nem lehet már meghosszabbítani, illetve kiállítani jogosítványt.
Kizáró ok lehet a vezetésből például:
• defibrillátor beültetése,
• perifériás vaszkuláris megbetegedések,
• szívelégtelenség,
• szívműködést segítő eszközök,
• szívbillentyű-zavar bizonyos esetei (ezeket a módosítás pontosan meghatározza),
• strukturális és ingerületvezetési zavarral járó szívizombetegségek bizonyos esetei,
• hosszú QT-szindróma okozta ájulás, torsade des pointes és 500 ms-t meghaladó QTc kíséretében,
• Brugada-szindróma ájulással vagy túlélt hirtelen szívhalállal.
Kivételes esetekben a vezetői engedély kiállítható vagy megújítható:
– :amennyiben ezt orvosi szakvélemény kellően alátámasztja, valamint rendszeres orvosi vizsgálat biztosítja, hogy az érintett személy – figyelembe véve egészségi állapotának hatásait- alkalmas a biztonságos járművezetésre – derül ki a módosításból.

Az irányelv többek között azt is kimondja, hogy értékelni kell a vezetési alkalmasságot befolyásoló hirtelen esemény bekövetkezésének kockázatát a részletesen leírt szívizombetegségekben (arritmogén jobb kamrai szívizombetegség, spongiform kardiomiopátia, katekolaminerg polimorf kamrai tachycardia és rövid QT-szindróma) vagy a szívizombetegségek esetlegesen felfedezett új formáiban szenvedő kérelmezők, illetve járművezetők esetében.
Átfogó szakorvosi értékelés szükséges, valamint figyelembe kell venni az érintett szívizombetegség kórtüneteit.
A direktíva módosításában direktíva az is szerepel, hogy a tagállamok korlátozhatják a vezetői engedély kiállítását vagy megújítását más szív- és érrendszeri betegségekben szenvedő kérelmezők, illetve járművezetők esetében.

Így változnak a cukorbetegekre vonatkozó feltételek !!!
A módosítás könnyebbé teszi annak is a megállapítását, hogy az állampolgárnak továbbra is megengedi-e az egészségi állapota, hogy vezethessen, ugyanakkor kiküszöböli azt a korábbi eshetőséget, hogy a cukorbetegségben szenvedő kérelmező elveszítse a jogosítványát megfelelő kezelés mellett.
Ezért a módosítások értelmében kötelesek igazolni a hipoglikémia fellépésének kockázatával járó, gyógyszerrel kezelt cukorbeteg kérelmezők, illetve járművezetők, hogy tisztában vannak a hipoglikémia kockázatával, és megfelelően ellenőrzés alatt tartják az egészségi állapotukat.

A jogszabály kimondja, hogy nem lehet kiállítani vagy megújítani a vezetői engedélyt az olyan kérelmezők, illetve járművezetők számára, akik nincsenek tisztában a hipoglikémiával járó kockázatokkal.
A módosítás értelmében:
– nem állítható ki vagy újítható mega járművezetői engedély a visszatérő súlyos hipoglikémiában szenvedő kérelmezők, illetve járművezetők számára, csak abban az esetben, ha rendelkezésre áll orvosi szakvélemény, és az orvosi felülvizsgálat is rendszeres.

Járművezetői engedély csak a legutolsó epizódot követő három hónap elteltével állítható ki vagy újítható meg az ébrenléti állapotban visszatérő, súlyos hipoglikémiában szenvedő kérelmezők, gépjárművezetők számára.
Természetesen itt is lehetővé teszi a módosított jogszabály, hogy kivételes esetekben kiállítható vagy megújítható legyen a vezetői engedély, amennyiben az orvosi szakvélemény ezt kellően alátámasztja, és biztosítja a rendszeres orvosi vizsgálat, hogy az érintett személy alkalmas a biztonságos járművezetésre – figyelembe véve egészségi állapotának hatásait -.

Admin

 

A KÖZÚTI FUVAROZÁSBAN MÉG MINDIG SOFŐR HIÁNY VAN! ERRE SZÁMÍTHATNAK JANUÁRTÓL A SOFŐRÖK!

A magyar közúti fuvarozásban még mindig sofőrhiány van, annak ellenére, hogy már több ezer gépkocsivezetőt képeztek ki állami támogatással – mondta Somogyi Gábor, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) főtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette, hogy újraindul a gépkocsivezetők képzése állami segítséggel, az ingyenes tanfolyamokra bárki jelentkezhet, aki megfelel a járművezetési feltételeknek.

Somogyi Gábor szólt arról is, hogy az MKFE támogatja a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) bevezetését, mert az a közlekedés biztonságát, az út- és vagyonvédelmet szolgálja, és segíti a fuvarozók versenyképességét.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra: nehéz lesz a túlsúlyos külföldi járműveket “utolérni”. Nem szeretnék, ha a rendszerben csak a magyar fuvarozókat bírságolnák meg – tette hozzá.

MTI

Tisztelt Hivatásos Gépjármű Programra Jelentkező!

Tájékoztatjuk, hogy a Hivatásos gépjárművezető képzés regisztrációs felülete lezárásra került 2017. szeptember 1. éjfélkor! Fontos: a csoportos tájékoztatóra való jelentkezések és a képzések továbbra is folyamatosak.

. Amennyiben programunkra már regisztrált, de csoportos tájékoztatón még nem jelent meg, kérjük kattintson ide és adatai megadásával lépjen tovább az elérhető tájékoztató lehetőségek oldalára!

Kérjük, hogy szíveskedjen elolvasni a PÁLYÁZATI FELHÍVÁST, mely a gépkocsivezetői képzésre jelentkezés és a támogathatóság feltételeit ismerteti, valamint a GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK dokumentumot, melyben a felmerülő kérdéseire kaphat választ.

http://ofa.hu/hu/hivatasos-gepjarmuvezeto-kepzes

 

ÍGY KERESNEK KAMIONSOFŐRT A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK! ERRE NAGYON FIGYELJ HA MUNKÁT KERESEL

A szállítmányozó vállalatok sikere jelentős mértékben a munkavállalók kvalitásán múlik. Az üzlet sikerének alapfeltétele a minőségi humán erőforrások megszerzése és megtartása. Nap mint nap hallhatunk híreket a magas munkanélküliségről, a megfelelő munkavállalók megszerzése mégsem egyszerű felad

at. Sőt, minél kiszámíthatatlanabb egy gazdasági környezet, a vállalkozók annál kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy felületes értékelés útján válasszanak dolgozókat.

A munkaerő keresése is időbe és pénzbe kerül; legfőképpen időbe, az idő pedig pénz… A munkapályázat kiírása, a jelentkezési időszak letöltése, az interjúztatás, az új alkalmazott szerződtetése, be

 

tanítása, esetleges képzése mind-mind időt igényel, sok esetben heteket, sőt hónapokat is. És természetesen számolnunk kell a munkavállaló fizetésével, adóterheivel és eszközköltségével is.

Egy új munkavállaló alkalmazása minden esetben befektetés. Az új alkalmazott az első periódusban veszteséget termel, de ha megfelelően választunk, hamarosan a vállalkozásunk javát szolgálja.

Ha a megfelelő kamionsofőrt keressük, mindenképpen meg kell vizsgálnunk, a

 

jelölt rendelkezik-e a megfelelő kompetenciákkal; van-e szakirányú végzettsége és gyakorlata, esetleg tud-e ajánlást bemutatni az előző munkahelyeiről.

Egy kamionsofőr esetében kiemelkedően fontos az alkalmasság. Fontos feltérképeznünk, a leendő munkavállaló képes-e megoldani olyan feladatokat, ami esetleg kiemelkedő kvalitásokat igényel; beszél-e idegen nyelveket, van-e gyakorlata a külföldi áruszállításban, milyen a problémamegoldó készsége, hogyan találja fel magát váratlan helyzetekben.

Meg kell vizsgálnunk az elköteleződés kérdését. A vállalkozó célja olyan munkaválla

 

lók alkalmazása, akik hosszútávú munkalehetőséget látnak a cégben. A munkavállalók gyakori cseréje rendkívül nagy terhet ró minden vállalkozásra. Természetesen nem várhatjuk el, hogy erre a kérdésre egyenes választ kapjunk, de a korábbi munkahelyeken eltöltött idő árulkodó lehet.

Érdemes figyelni a jelölt kulturáltságát. Noha egy kamionsofőrrel szemben ritkán elvárás a protokollszerű viselkedés, az alapvető viselkedési normák fontosak a munkavégzés során. Tágabb értelemben ide sorolhatjuk a jelölt összeférhetőségét, értékrendszerét és személyiségét. Minden vállalkozó más és más személyiségtípusokat tart ideálisnak, de az alapvető értékek tekintetében általában szoros összefüggés van.

Végül pedig meg kell állapítanunk, hogy a leendő munkavállaló elégedett-e a kínált juttatásokkal. Amennyiben nem így lenne, folytonosan új munkahelyet után érdeklődne, ami valószínűleg a felmondáshoz vezet. Ráadásul a fizetéssel elégedetlen munkavállalók rendszerint motiválatlanok és alulteljesítenek. Célszerű olyan alkalmazott mellett dönteni, aki lojális lehet a vállalathoz.
Forrás: Trans.eu

 

BÍRÓSÁGI DÖNTÉS -EGÉSZ NYUGAT EURÓPÁBAN MEGTILTJÁK A 45 ÓRÁS PIHENŐ AUTÓBAN TÖLTÉSÉT!

2017. december 20-án az Európai Unió Bírósága döntést hozott a gépjárművezetők rendszeres heti pihenőidejének kabinban való eltöltéséről. Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a bírósági döntés kimondja, hogy a közúti közlekedés ágazatában a járművezetők a nekik járó rendszeres heti pihenőidőt (45 órás) NEM TÖLTHETIK járművükben.

2014 augusztusában a Vaditrans, Belgiumban székhellyel rendelkező vállalkozás, egy királyi rendelet megsemmisítésére irányuló keresetet nyújtott be a Raad van State-hoz (államtanács, Belgium), amely rendelet értelmében 1800 euró pénzbüntetés szabható ki azon tehergépkocsi-vezetők tekintetében, akik a kötelező rendszeres heti pihenőidőt a járművükben töltik el.

A mai napon hozott ítéletében a Bíróság először is megállapítja, hogy minden alkalommal, amikor a rendelet (651/2006/EK) együttesen említi a „rendszeres heti pihenőidő” és a „csökkentett heti pihenőidő” fogalmát, a „heti pihenőidő” általános kifejezést használja. Márpedig a pihenőidőknek a járműben való eltöltésének lehetőségét illetően a rendelet a „napi pihenőidő” általános kifejezést – amely magában foglalja a rendszeres és a csökkentett napi pihenőidőket -, illetve a „csökkentett heti pihenőidő” sajátos kifejezést használja. A Bíróság szerint, mivel az uniós jogalkotó nem a „heti pihenőidő” általános kifejezést használta, hogy az magában foglalja a kétfajta heti pihenőidőt, ebből nyilvánvalóan az következik, hogy az volt a szándéka, hogy lehetővé tegye a járművezető számára, hogy csökkentett heti pihenőidejét a járműben töltse, és ezzel szemben megtiltsa számára, hogy ugyanezt tegye a rendszeres heti pihenőidő tekintetében.

Ezt követően a Bíróság megállapítja, hogy a rendelet alapvető célja a közúti közlekedési ágazat személyzete munkafeltételeinek, illetve az általános közúti biztonság javítása. A jogalkotó ily módon arra törekedett, hogy a járművezetőknek lehetőségük legyen arra, hogy szokásos heti pihenőidejüket olyan helyen töltsék, amely alkalmas és megfelelő szálláskörülményeket biztosít. Márpedig egy kamion vezetőfülkéje nem tűnik olyan pihenőhelynek, amely alkalmas lenne a napi pihenőidőnél és a csökkentett heti pihenőidőnél hosszabb pihenőidők eltöltésére.

A Bíróság azt a következtetést vonja le, hogy a közúti közlekedés területén a szociális szabályozást harmonizáló uniós rendelet nyilvánvalóan tiltja, hogy a járművezetők szokásos heti pihenőidejüket a járműben töltsék.

A tagállamok feladata annak meghatározása, hogy mely szankciók alkalmasak a rendelet hatályának és hatékony érvényesülésének biztosítására.

Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

A fentiek alapján más országok bíróságai is dönthetnek arról, hogy a rendszeres heti pihenőidő az 561/2006/EK rendelet alapján nem tölthető a fülkében.

Megkérjük Tisztelt Tagjainkat, hogy amennyiben gépjárművezetőik rendszeres heti pihenőidejének eltöltését ellenőrzik a hatóságok, jelezzék az MKFE számára a következő e-mail-címen: raffai@mkfe.hu

A Bíróság döntése elérhető magyar nyelven ITT

Forrás:
MKFE kommunikáció
www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/aktualis-hrek/148-kulfoldi-hrek/8652-nem_toltheto_a_fulkeben_a_rendszeres_heti_pihenoido.html

 

SOFŐRÖK FIGYELEM! JÖVŐRE VÁLTOZNAK A NÉMET KÖZLEKEDÉSI ÉS ÚTDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYOK NÉMETORSZÁGBAN!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjaink, hogy Németországban 2018. 07. 01-től az útdíjköteles járművek útdíjfizetési kötelezettségét kiterjesztik a főútvonalakra is. A törvénymódosítás elsődleges célja, hogy az útdíjbevételekből finanszírozzák a közúthálózati infrastruktúra fenntartását, illetve bővítését.

Jelenleg mintegy 15 000 kilométernyi autópálya szakaszon, illetve szövetségi főútvonalon kell útdíjat fizetni, amely 2018. júliusától mintegy 40 000 kilométer szövetségi főútvonallal bővül.

A Toll Collect folyamatos fejlesztéseket végez, így ennek következtében jövő évben új, központosított rendszer kezdi meg működését, amelynek köszönhetően már nem a fedélzeti egység (OBU) kalkulálja a fizetendő összeget a megtett kilométerek után, hanem egy központi rendszerben végzik el a számítást a fedélzeti egység által beküldött útvonaladatok alapján. Rövid időn belül a fedélzeti egységeket automatikusan átállítják, hogy megfeleljenek az új rendszer követelményeinek.

Fontos megjegyezni, hogy azoknak a felhasználóknak, akik jelenleg is beépített fedélzeti egységgel rendelkeznek, semmi teendőjük nincs az OBU-val, nem kell szervizbe vinniük a gépjárművet.

Jövő évtől annyi fog változni, hogy mozgásban lévő gépjármű esetén az OBU LCD kijelzőjén a tengelyszám, „DE” – Németország országkódja és a regisztrált gépjármű megengedett legnagyobb össztömege fog megjelenni. Emellett fontos változás, hogy a jelenleg bizonyos útszakaszok megtétele után hallható hangjelzés, illetve az adott szakaszra kalkulált útdíj visszajelzése megszűnik.

A fedélzeti egységen található zöld LED továbbra is az OBU működéséről ad tájékoztatást a gépjárművezetőnek.

További hasznos információkat találnak IDE KATTINTVA>>, továbbá a Toll Collect ügyfélszolgálatán az alábbi külföldről hívható telefonszámon: 008000 22 22 628

A fedélzeti egységgel nem rendelkező ügyfeleknek a Toll Collect egy új alkalmazást tesz elérhetővé, amelyet tableten, okostelefonon lehet használni (Andorid, iOS, Windows Phone), illetve egyszerűsíti az online felületen történő bejelentést. Ezen kívül 1 100 darab új terminált helyeznek el, elsősorban a határszakaszokon, nagyobb benzinkutakon, kamionparkolókban, amelyekkel párhuzamosan a régi terminálokat fokozatosan megszüntetik.

2018-ban új szolgáltatás is megjelenik, amely elsősorban a nem regisztrált ügyfeleknek nyújt segítséget. Egy felhasználói fiók létrehozásával a járműveket regisztrálni lehet, így a későbbiekben nem kell begépelni a rendszámokat, tehergépjármű adatokat, és a rendszer arra is alkalmas lesz, hogy a leggyakrabban használt útvonalakt tárolja.

Ezen túl egy újabb fizetési mód is elérhetővé válik a„paysafecard” alkalmazásával. Ezek pénzzel előre feltöltött kártyák, amelyeket készpénzért lehet megvásárolni benzinkutakon, postahivatalokban, trafikokban, majd felhasználhatók az online fizetésnél. A rendszer 800 darab új termináljánál pedig továbbra is lehet majd készpénzzel fizetni.
FORRÁS:
MKFE kommunikáció
www.mkfe.hu