Európa mozgásban- így szabályoznák a gépjárművezetők munkáját

Hirdetes:
Share Button

Európa mozgásban A Bizottság fellép a tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitásért

Európai Bizottság – Sajtóközlemény
Az Európai Bizottság fellép az európai mobilitás és közlekedés modernizálásáért. A cél segíteni az ágazat versenyképességének fenntartását a tiszta energia és digitalizáció felé tartó, szociális szempontból méltányos átmenetben.
Az „Európa mozgásban” egy széles körű kezdeményezéscsomag,
– amely javítja a forgalom biztonságát;
– támogatja a méltányosabb úthasználati díjakat;
– csökkenti a szén-dioxid kibocsátást, a légszennyezést és a közlekedési dugókat;
– mérsékli a vállalkozásokat terhelő bürokráciát;
– harcol az illegális foglalkoztatás ellen,
– valamint megfelelő körülményeket és pihenőidőt biztosít a dolgozók számára.
Ezen intézkedések hosszú távú előnyei messze túlmutatnak a közlekedési ágazaton, hiszen támogatják a
munkahelyteremtést, a növekedést és a beruházásokat, erősítik a társadalmi méltányosságot, bővítik a
fogyasztók választási lehetőségeit, és Európát határozottan az alacsony kibocsátás felé terelik.

Maroš Šefčovič, az energiaunióért felelős alelnök kijelentette:
„A közlekedés világa alapjaiban változik. Európának meg kell ragadnia ezt a lehetőséget ,és meg kell határoznia a mobilitás jövőjét. Ez egyedülálló lehetőség arra, hogy úgymond »ismét feltaláljuk a spanyol viaszt«. Szeretném, ha ez az iparágazat nemcsak részese lenne a globális változásnak, hanem megadná annak alaphangját.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős
alelnök így nyilatkozott: „A mobilitás számunkra jóval több, mint csupán a közlekedési ágazat. A közlekedésbeli új fejleményeket az újonnan megjelenő gazdasági tendenciákkal összefüggésben is kell vizsgálni, úgymint a közösségi vagy a körforgásos gazdaság. Ez lehetőséget teremt arra, hogy modernizáljuk és fenntarthatóbb irányba tereljük az egész európai gazdaságot.”

Violeta Bulc közlekedésért felelős európai biztos így nyilatkozott: „Az Európai Uniónak egyedülálló
lehetősége van arra, hogy ne csak Európában, hanem az egész világon modernizálja a közúti közlekedést. Reformjaink megteremtik az alapokat az egységesített, digitális közlekedési megoldásokhoz, a méltányosabb szociális feltételekhez és az érvényesíthető piaci szabályokhoz. Segítenek csökkenteni a közlekedés társadalmi-gazdasági költségeit, úgymint a közlekedésben keletkező időveszteséget, a halálos kimenetelű vagy súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek
számát, a légszennyezésből és a zajból eredő egészségügyi kockázatokat, ugyanakkor kiszolgálják a polgárok, a vállalkozások és a természet igényeit. A közös normák és a határokon átnyúló szolgáltatások segítségével egész Európában valósággá válhat a multimodális közlekedés.”

A mobilitás jelentősen befolyásolja az európai polgárok mindennapi életét, és több mint 11 millió
közvetlen munkahelyet jelent.

A mobilitási ágazat azonban számos egyre inkább felgyorsuló technológiai, gazdasági és társadalmi átalakuláson megy keresztül. E változások kiaknázása elengedhetetlen egy olyan Európa megteremtéséhez, amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot – ás ez a Juncker-Bizottság egyik politikai prioritása. Ennek érdekében a Bizottság ma elfogadott egy olyan hosszú távú stratégiát, amellyel e kihívások lehetőségekké alakíthatóak, és 2025-re megvalósul az intelligens, társadalmilag méltányos és versenyképes mobilitás. Az Európai Unió célzott jogalkotással és támogató intézkedésekkel, úgymint infrastrukturális befektetésekkel, kutatással és innovációval mozdítja elő ezt az átmenetet. Mindez biztosítja, hogy a legjobb tiszta, összekapcsolt és automatizált mobilitási lehetőségeket, közlekedési eszközöket és járműveket fejlesszék ki, kínálják és gyártsák Európában.

Hirdetes:

Ehhez első körben 8 jogalkotási kezdeményezés készült, amelyek a közúti közlekedést célozzák meg.
Ez az ágazat különösen nagy jelentőséggel bír, mivel közvetlenül 5 millió európait foglalkoztat, míg az
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak csaknem egyötödéért felel. A javaslatok javítják a közúti árufuvarozási piac működését, és elősegítik a dolgozók szociális és foglalkoztatási körülményeinek javítását. Mindez a jogszabályok fokozott érvényesítésén, az illegális foglalkoztatás elleni küzdelmen, a cégek adminisztratív terheinek csökkentésén és a meglévő – például a minimálbérről szóló nemzeti jogszabályok alkalmazására vonatkozó – szabályok átláthatóbbá tételén keresztül valósul meg.

A Bizottság támogatja továbbá a zökkenőmentes mobilitási megoldásokat annak érdekében, hogy a polgárok és a vállalkozások könnyebben mozoghassanak Európa-szerte. Ennek a jegyében született az útdíjszedési rendszerek interoperabilitásának növelésére vonatkozó javaslat, amelynek köszönhetően IP/17/1460 lehetővé válna a közlekedők számára, hogy úgy vezessenek végig Európán, hogy közben nem kell a különféle adminisztratív formalitások miatt aggódniuk. A tömegközlekedési adatokra vonatkozó egységes előírások segítségével az utazók jobban meg tudják majd tervezni útjukat, és a határokon átlépve is a legjobb útvonalat követhetik.

Az első körben benyújtott 8 javaslat az elkövetkező 12 hónapban további javaslatokkal egészül majd ki, beleértve a 2020 utáni időszakra vonatkozó, személygépkocsikat és kisteherautókat érintő kibocsátási előírásokat és a legelső, nehézgépjárművek esetében alkalmazandó kibocsátási előírásokat, amelyek követik a jelenlegi, a nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és szén-dioxid kibocsátásának megfigyelésére és a kapcsolódó nyilvános jelentéstételre vonatkozó javaslatot. E javaslatok tovább ösztönzik az innovációt; javítják a versenyképességet, csökkentik a szén-dioxidkibocsátást, javítják a levegő minőségét és a lakosság egészségét, valamint növelik a közlekedés
biztonságát.

Háttér-információk
A közlekedés és a mobilitás alapvető fontosságú Európa gazdasága és versenyképessége
szempontjából. Jelentőségüket a rájuk döntő hatással bíró uniós szakpolitikák széles köre is tükrözi. A
Juncker-Bizottság más prioritásai, vagyis az energiaunió, a digitális egységes piac és a
munkahelyteremtési, növekedési és beruházási program sikere is hozzájárul a közlekedéshez és a
mobilitáshoz. A 2015 februárjában elfogadott energiaunióra vonatkozó stratégia az energiahatékony,
szén-dioxidtól mentesített közlekedésre való átállást egyik fő cselekvési területeként határozta meg. A
2016 júliusában elfogadott alacsony kibocsátású mobilitás stratégiájában már ismertetett intézkedések
most bevezetésre kerülnek. Az Európai beruházási terv szerinti infrastruktúrába való befektetés kiváló
ösztönzőt jelent a tiszta, versenyképes és összekapcsolt jövőbeli európai mobilitás kialakításához.
További információk
Tájékoztató: Európa mozgásban – Áttekintés
Tájékoztató: Tiszta Mobilitás
Tájékoztató: Versenyképes és társadalmilag méltányos mobilitás
Tájékoztató: Összekapcsolt mobilitás
Európa mozgásban Kérdések és válaszok
A Bizottság kezdeményezései
Kapcsolattartás a sajtóval:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)
Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy emailben

Ha van véleményed írd ide nyugodtan!
Share Button