BÍRÓSÁGI DÖNTÉS -EGÉSZ NYUGAT EURÓPÁBAN MEGTILTJÁK A 45 ÓRÁS PIHENŐ AUTÓBAN TÖLTÉSÉT!

Hirdetes:
Share Button

2017. december 20-án az Európai Unió Bírósága döntést hozott a gépjárművezetők rendszeres heti pihenőidejének kabinban való eltöltéséről. Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a bírósági döntés kimondja, hogy a közúti közlekedés ágazatában a járművezetők a nekik járó rendszeres heti pihenőidőt (45 órás) NEM TÖLTHETIK járművükben.

2014 augusztusában a Vaditrans, Belgiumban székhellyel rendelkező vállalkozás, egy királyi rendelet megsemmisítésére irányuló keresetet nyújtott be a Raad van State-hoz (államtanács, Belgium), amely rendelet értelmében 1800 euró pénzbüntetés szabható ki azon tehergépkocsi-vezetők tekintetében, akik a kötelező rendszeres heti pihenőidőt a járművükben töltik el.

A mai napon hozott ítéletében a Bíróság először is megállapítja, hogy minden alkalommal, amikor a rendelet (651/2006/EK) együttesen említi a „rendszeres heti pihenőidő” és a „csökkentett heti pihenőidő” fogalmát, a „heti pihenőidő” általános kifejezést használja. Márpedig a pihenőidőknek a járműben való eltöltésének lehetőségét illetően a rendelet a „napi pihenőidő” általános kifejezést – amely magában foglalja a rendszeres és a csökkentett napi pihenőidőket -, illetve a „csökkentett heti pihenőidő” sajátos kifejezést használja. A Bíróság szerint, mivel az uniós jogalkotó nem a „heti pihenőidő” általános kifejezést használta, hogy az magában foglalja a kétfajta heti pihenőidőt, ebből nyilvánvalóan az következik, hogy az volt a szándéka, hogy lehetővé tegye a járművezető számára, hogy csökkentett heti pihenőidejét a járműben töltse, és ezzel szemben megtiltsa számára, hogy ugyanezt tegye a rendszeres heti pihenőidő tekintetében.

Hirdetes:

Ezt követően a Bíróság megállapítja, hogy a rendelet alapvető célja a közúti közlekedési ágazat személyzete munkafeltételeinek, illetve az általános közúti biztonság javítása. A jogalkotó ily módon arra törekedett, hogy a járművezetőknek lehetőségük legyen arra, hogy szokásos heti pihenőidejüket olyan helyen töltsék, amely alkalmas és megfelelő szálláskörülményeket biztosít. Márpedig egy kamion vezetőfülkéje nem tűnik olyan pihenőhelynek, amely alkalmas lenne a napi pihenőidőnél és a csökkentett heti pihenőidőnél hosszabb pihenőidők eltöltésére.

A Bíróság azt a következtetést vonja le, hogy a közúti közlekedés területén a szociális szabályozást harmonizáló uniós rendelet nyilvánvalóan tiltja, hogy a járművezetők szokásos heti pihenőidejüket a járműben töltsék.

A tagállamok feladata annak meghatározása, hogy mely szankciók alkalmasak a rendelet hatályának és hatékony érvényesülésének biztosítására.

Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

A fentiek alapján más országok bíróságai is dönthetnek arról, hogy a rendszeres heti pihenőidő az 561/2006/EK rendelet alapján nem tölthető a fülkében.

Megkérjük Tisztelt Tagjainkat, hogy amennyiben gépjárművezetőik rendszeres heti pihenőidejének eltöltését ellenőrzik a hatóságok, jelezzék az MKFE számára a következő e-mail-címen: raffai@mkfe.hu

A Bíróság döntése elérhető magyar nyelven ITT

Forrás:
MKFE kommunikáció
www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/aktualis-hrek/148-kulfoldi-hrek/8652-nem_toltheto_a_fulkeben_a_rendszeres_heti_pihenoido.html

Ha van véleményed írd ide nyugodtan!
Share Button